За нас
Управител: Олга Ковган
Главен редактор: Диана Томова
Редактори: Виолета Иванова, Ралица Димитрова, Наталия Иванова, Габриела Мартинова, Емануела Иванова

Дизайн и предпечат: Владимир Владимиров

Директор реклама: Мая Мирева
Мениджър продажби: Марина Хаджиева, Неда Митковска
Маркетинг асистент: Сеня Вълкова
Мениджър разпространение: Стоян Чанев
Административен и финансов мениджър: Таня Александрова


Адрес: София 1000, ул. Цар Иван Шишман 8, ет. 1
e-mail: office@programata.bg; sales@programata.bg
тел: (02) 816 09 10