Стела Василева

Стела ВасилеваКаква е формата на музиката?


Не питаме философски, така че лесният отговор за звукова вълна е всъщност верният: по вълните във въздуха до нас достига всичко от почукване до цял класически концерт. Инсталацията Signs of Sound показва огледални плоскости, огънати под формата на различни звукови вълни и е застинал знак за музика, която вече е отминала. Така в галерията във Водната кула в Лозенец е тихо, а обектите от израз на музика стават нещо друго – огледало за вас, докато вървите по спиралата на стълбите нагоре в това специфично пространство, и за играта на светлината в архитектурата наоколо.

За закриването на изложбата, от галерията ни канят на концерт с класическа музика, специално композирана за мястото от Милен Апостолов - повече тук.


 

Горе Коментари (2)

Ако искате да добавяте коментари, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
#1 20.11.2018 17:49 Jiri

26.11.2018 Финисаж на Signs of Sounds

Среща с композитора Милен Апостолов oт 19:00 и два концерта на музиката, композирана специално за проекта Signs of sound в галерия +359.

Първи концерт от 19:30 и втори от 20:30 часа.

Изпълнители:
Стела Василева /визуален артист/
Милен Апостолов /композитор, диригент, музикант/
Стефан Хаджиев /виолончело/
Добрин Петков /архитект,dj/
Елена Ганова / виола/
Иван Стайков /цигулка/
Светлин Крачев /цигулка/
Атанас Илиев /кларинет/
Юлияна Войкова-Найман /сценограф, осветление/
Ири Найман /осветление/

#2 20.11.2018 17:47 Jiri

EXTRA: Closing Concert on 26th of November

Meeting with the composer Milen Apostolov at 19:00 and two concerts of music, composed especially for the project Signs of sound in Gallery +359.

First concert from 19:30 and second from 20:30.

Performers:
Stela Vasileva /visual artist/
Milen Apostolov /composer, conductor, musician/
Stefan Hadjiev /violoncello/
Dobrin Petkov /architect, dj/
Elena Ganova /viola/
Ivan Staykov /violin/
Svetlin Krachev /violin/
Atanas Iliev /clarinet/
Youliana Voikova-Najman /set designer, lighting/
Jiri Najman /lighting/