ден по ден

  • Седмица на жените режисьори

    Седмица на жените режисьори
    Инициатор на панорамата е кино G-8, а филмите в нея – нови и стари български игрални, създадени от екипи начело с дами като Милена ...

advertorial