ден по ден

  • Фестивал на солидарността

    Фестивал на солидарността
    Солидарност между групи хора, култури, поколения – всичко. Това цели фестът, който събира добротворчески организации и човеци пред ...

advertorial