ден по ден

  • Ratio Rooftop Party: Безтегловност

    Ratio Rooftop Party: Безтегловност
    С какво друго свързваме гравитацията, освен с Нютон и ябълката, паднала върху главата му? Научаваме повече за ролята ѝ с дискусии и ...

advertorial