ден по ден

  • Всичкоядецът

    Всичкоядецът
    Пастта му е черна дупка, в която полът, размерът и материята нямат значение, защото всички сме всичко едновременно и с главата надолу. Не ...

advertorial