ден по ден

  • Зографът Захарий

    Зографът Захарий
    Тази българска опера, написана от Павел Спасов през 1957, е вдъхновена от живота на художника и възрожденец Захарий Зограф и макар да не ...

advertorial