ден по ден

  • Под езика

    Под езика
    Игра на кирилица в 60 типограми (клонящи към идеограми) – това е едногодишният проект на художника и илюстратор Дамян Дамянов, който ...

advertorial