• Иво Чомаков и неговите лампи

    5 октомври 2011

    текст Клодин Жендова

    Иво Чомаков ни е крайно симпатичен и повече от веднъж сме пили бира заедно, но това далеч не е причината, заради която избрахме да ви го представим. По професия е строителен инженер, по призвание – фотограф, а по случайност – дизайнер на лампи.