опера, балет, танц

 • Фантастичното дюкянче

  Фантастичното дюкянче
  Респиги рисува своите музикални образи върху няколко клавирни пиеси на гениалния шегобиец Росини.
 • Орфей в ада
 • Нестинарка

нови постановки

 • Луда трева

  Луда трева
  Какви биха били героите на Радичков, ако се родят и живеят днес?
 • Дивата патица
 • Белла фигура

за децата

интервюта

advertorial