нови постановки

  • Черното пиле

    Черното пиле
    В разказа Черното пиле на Хайтов два коса кацат върху голата глава на герой с име Гогоша, за да изкълват от нея "червеите" на всички ...
  • Изборът на Марта

за децата

интервюта