нови изложби

  • Светозар Бенчев

    Светозар Бенчев
    Работите в изложбата Като фрагменти от стара лента са озаглавени условно обекти, като се разчита зрителят активно да съпреживее и ...
  • Ненко Чанев
  • Румен Атанасов

интервюта

advertorial