избрано

  • Жажда

    Жажда
    Скандинавският криминален роман на Ю Несбьо се занимава с най-новия случай на своенравния полицай Хари Хуле, чийто образ скоро се качва ...
  • Земя на сенки
  • За западния тероризъм

нови книги

интервюта