избрано

  • Огледало на въображението

    Огледало на въображението
    Светлозар Василев е един от хората, които през 2009 започват неформални срещи за психоаналитичен поглед към киното, в които прожекцията е ...
  • Южна поща
  • Панаир на суетата
  • Разкази

нови книги

интервюта