• Christmas Gift


    Author and director: Vera Stoykova · Stage design, puppets and costumes: Adriana Dobreva and Ventsislav Markov · Original music: Ivan Krastev · Cast: Boyan Stoyanov, Stoyan Stoyanov, Elitsa Danailova, Teodor Hristov, Ivan ...

  • .
  • The dwarves and the shoemaker


    by Grimm Brothers · Director: Ventsislav Asenov · Set design and costumes: Daniela Nikolchova · Music: Pavel Vasev · Choreography: Nikola Yordanov · Cast: Bilyana Stoeva, Veselina Mihalkova, Daniela Viktorova, ...