• Опера на стадиона: Трубадур


    от Верди · Режисьор: Огнян Драганов · Диригент: Ивайло Кринчев · Сценография: Тодор Демеров · Солисти: Зоран Тодорович, ...

    Четвъртото издание на формата избира едно от най-популярните произведения на Верди, върху което работи режисьорът Огнян Драганов,  известен със своя артистичен размах в усвояването на огромно сценично пространство.

    Стадион Берое