За нас
Управител: Мая Мирева
Главен редактор: Диана Томова
Редактори: Виолета Иванова, Севда Семер, Магдалена Нонова, Кристина Йорданова

Дизайн и предпечат: Владимир Владимиров
Мениджър продажби: Марина Хаджиева, Сеня Вълкова
Мениджър разпространение: Стоян Чанев
Административен и финансов мениджър: Таня Александрова


Адрес: София 1000, ул. Солунска 26, ет. 2
e-mail: office@programata.bg; sales@programata.bg
тел: (02) 816 09 10