За нас
Издава: HiEnd Publishing

Издатели:
Спиро Петров
Йоана Андреева
Никола Папукчиев

Управител: Мая Мирева
Главен редактор: Дани Николова


Дизайн и предпечат: Владимир Владимиров
Мениджър продажби:
Мениджър разпространение: Мартин Даскалов
Административен и финансов мениджър: Теодора Симова


Адрес: София 1000, ул. Г. С. Раковски 1455Б
e-mail: office@programata.bg; sales@programata.bg