• Вера Недкова & Деница Боева

    След като е завещан на Националната галерия преди 25 години, от 2004 домът на Вера Недкова на ул. 11-ти август 2 е отворен за нас, както тя е искала преди смъртта си. На това интимно място днес опознаваме работите ѝ в нова компания – в апартамента гостуват по-съвременни автори със сходни на нейните интереси и вълнения.

    Къща-музей Вера Недкова  
  • .
  • Музейни турове в Квадрат 500

    Постоянната експозиция на Националната галерия включва най-значимите образци на българското изкуство, работи на европейски майстори, както и на автори от Азия, Африка и Латинска Америка. В поредица от 50-минутни музейни турове ще научите историята на част от над 1 600 творби, разположени в 28 зали на Квадрат 500.

    Национална галерия Квадрат 500