Youthexhibition Vol.2

Youthexhibition Vol.2Ventsislav Zankov, Atanas Hranov, Trendafila Trendafilova, Yasen Zgurovski, Blagovesta Zhelyazkova, Grigor Mitsev, Dimitar Mehandzhiyski, Isabel Viv, Slav Nedev, Denitsa Dakova, Vanya Dimitrova
A group exhibition that focuses both on You and on Youth with all its aspects like the strive for adventures, experiments, self-discovery, riot, melancholy...
 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.