ден по ден

  • Artist Talk: Енджи Палмаи

    Artist Talk: Енджи Палмаи
    Енджи Палмаи преподава вече 12 години Мода и визуална култура в Будапеща, но извън това се занимава с още доста неща в тази сфера. На 20 ...

advertorial