ден по ден

  • Азиатски настолни игри

    Азиатски настолни игри
    26 януари е първият ден от Лунната нова година, а по повода Game Nomad разпъват бордови игри от и за Азия в Koncept Space. Планът включва пътуване из ...

advertorial