• 20 години по-късно

    13 ноември 2009

    текс Светлана Куюмджиева

    Новата ни история добави нови важни дати към календара на паметта. А тази година отбелязахме 10 ноември много по-забележимо, заради 20-годишнината от падането на Берлинската стена и началото на политическите промени в страната ни. Освен за шума по медиите и за политическите дискусии този юбилей стана повод и за няколко изложби.