нови постановки

  • Животът е вкусен

    Животът е вкусен
    Скачането с парашут е прекрасно, казва авторът на тази мъдра пиеса, защото е като живота: ... върнат те в нищото и започваш с бясна скорост ...
  • Милионерът

за децата

интервюта