Zhana

Zhana
Theatre play
Director: Yavor Gardev
Cast: Svetlana Yancheva, Vladimir Penev, Elena Telbis, Martin Dimitrov, Bilyana Petrinska, Sofia Bobcheva, Zafir Radzhab, Gergana Kofardzhieva, Yosif Shamly, Blagovest Blagoev


 

Top Comments (1)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.
#1 23.01.2016 13:45 vesselin.p

Re: Жана

"Дори и разумът на Жана, въплътен в сравнително предвидимата драматургия, да не знае, то сърцето на спектакъла – режисурата на Явор Гърдев и синергията му с актьорите – знае много по-добре." -- понякога изказът прогонва смисъла. Бъдете любезни с читателите си, моля.