The Treasure Island

The Treasure Island
Theatre play
Director: Anastasia Sybeva
Set and costumes design: Ivaylo Nikolov, Iva Gikova
Choreographer: Anna Pampulova
Music: Stelian Radev
C: Hristo Mutafchiev, Yavor Vylkanov, Stelian Radev, Mihail Syrvanski, Vasil Vitanov, Elena Natsaridu, Avgustina-Kalina Petkova, Elitsa Kostova, Neno Koynarski, Dimitr Nestorov, Viktor Ivanov, Deyan Zhekov, Denis Hayat, Shahin Shehzen, Ivan Stanchev


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.