• Бал с маски


    Опера от Джузепе Верди · Режисьор: Славчо Николов · Диригент: Ивайло Кринчев · Сценограф и художник костюми: Каталин ...

    Убийството на Шведския крал Густав ІІІ по време на бал през 1792 е историческо събитие, което служи за сюжет на много драматични и оперни творби. Операта Густав ІІІ или Бал с маски на Д.Ф.Обер, написана по едноименната пиеса на Е.Скриб, е сред известните произведения на тази тема. Драмата на Скриб и либретото по нейни мотиви служат за сюжетна основа на операта на Верди.

    Държавна опера Стара Загора