• Искрено и лирично

    28 март 2008

    Ежегодно литературно предизвикателство търси родни таланти.