1

Автор на снимката Татко Суриков

Шопинг истерия

2

Автор на снимката Валентин Даневски

Великото преселение

3

Автор на снимката s0nya

Теория на относителността?