1

Автор на снимката Василий Гецов

Не е вход

2

Автор на снимката Василий Гецов

Овалният кабинет

3

Автор на снимката Цветелина Борисова

Така че само двама