1

Автор на снимката Василий Гецов

Балкански лукс

2

Автор на снимката Валентин Даневски

Софийски ледовит океан

3

Автор на снимката Илиян Ружин

Нещосъбирач