Наред с Павел Целкоски, Зоран Мише, Горан Тричковски и Иван Матеев, е част от студиото от самото начало, дошло в отговор на онова "а сега накъде?", което дипломата в джоба зловещо нашепва. Ето накъде – към стената ви във формат А5, а ако това не стига, пишете му и за нещо по-голямо.

Моментът, в който избра графиката
Като реших да кандидатствам в НХА, не знаех точно какво ми се учи. За щастие вуйчо ми, който е доцент там, имаше един албум за Академията с много снимки на рисунки. От тях най-много харесах тези на специалност Графика – исках и аз да се науча да рисувам така. Иначе този вид изкуство дава възможност да се използват и цветове, но аз явно мисля черно-бяло.

Моментът, когато се изцапваш до лактите за някой проект
Аз съм човек, който влиза с пълна сила в задачите, каквито и да са те. По принцип съм спретнат и подреден и не обичам мърлявщината, но има етапи в графиката, когато просто няма как да не се изцапаш или надишаш с разни гадости. И тези моменти също са хубави.

Моментът, когато екипната работа е най-сладка
Когато се съберем всички, което се случва много рядко, и започнем с бъзиците и веселбата. Когато обсъждаме заедно нови идеи и виждам картините си, окачени в галерия до тези на другите момчета.

Моментът, когато предпочиташ да си сам
Задължително трябва да съм сам, когато някой ме ядоса. Просто трябва да мине време, за да се успокоя. В останалите случаи, ако мога да си прекарам деня с някого, предпочитам да стане така, отколкото да съм сам.

Моментът, когато дефектът става ефект
Доста пъти ми се е случвало и ако дефектът ми хареса, се мъча да запомня как се е получил, за да мога да го използвам някога отново като ефект.

Моментът, в който се усети пораснал
Че съм пораснал, пораснал съм, но може би това ще го усетя най-много, когато дойде време да се грижа за някого доста по-дребен от мен.

Моментът на пълно щастие
На разходка с моето слънчице с влака. След това с нея слизаме, отиваме на реката за риба и забравям за всичко. Водата веднага ме пречиства.

Моментът другата година по това време, когато ще си…
Още по-щастлив, още по-добър в билярда и риболова, може би не толкова преял от празниците и с още няколко минали и предстоящи изложби.

Васил Ангелов е във фейсбук като Vasil Vladimirov Angelov
Print Nest е на facebook.com/PRINTNEST и printnest.wixsite.com/printnest