Моментът, в който твой арт експеримент се оказа изненадващо успешен
Имам успешни експерименти, но те са само мотивация за надграждане. Успехът е търсене, а не крайна цел.
Моментът, от който се страхуваш
Да спра да се развивам.
Моментът, в който анимационното кино остана на заден план
Анимацията все още ми е нещо много любимо. По-специално „обемната анимация“. Не е оставала на заден план и не се знае какво ще ми хрумне в бъдеще.
Моментът, в който визуализираш музика
Най-напред музиката трябва да ми хареса. Оттам тръгвам. После пиша кратка история и план с локации за заснемане и чак след това сядам на компютъра и пускам програмите за видеообработка.
Моментите, които обичаш да запечатваш на лента
Непринудените, когато никой не вижда, че го снимаш. Там е магията.
Моментът, който би разтеглила
Нощта от денонощието и пролетта от сезоните.
Моментът, с който си презареждаш батериите
Когато съм сама, слушайки музика, сред природата, на парти или концерт.
Моментът, в който се почувства на прав път
Пътят едва ли е прав за когото и да било. Аз не познавам такива хора. Както е казал Димитър Воев, „на тъмно играя живот“.

Вероника Петрова е на p_ronko_