Absolutely Fabulous

В два през нощта подземният търбух на Полиграфи­ческия комбинат продължаваше да поема новодошли, закъснели за началото с около шест часа. Никой не питаше “после къде?”, защото тази вечер голямата точка на пресичане беше точно тук.Разговорите тръгваха от бариерата на паркинга, ускоряваха крачка покрай откритата кухня за еко бургери, разклоняваха се в тълпата пред входа, смесваща думите с цигарен дим, и се шмугваха вътре, за да се разтеглят в усмихнати устни, които виждаш, но не чуваш какво казват.Визиите, пулсиращи по стените, превръщаха хората в живи картини на поп арта, а музиката ги раздвижваше като анимационни герои, несигурни дали да танцуват, или да продължат да се прегръщат.Тук бяха всички шапки, бради, очила, кецове, бретони и кожени панталони в града. Някои се намериха, други се разминаха, а трети едва сега четат за най-доброто парти миналата седмица. Другия път елате.