Акция 7 цели да привлече вниманието на зрителите и ценителите на галерия Резонанс, които са и потенциални купувачи. Галерията не се води от комерсиални намерения в цялостната си дейност, както и в настоящото събитие и ще използва своя процент от продажбите за откупуване на творби от същата тази Акция 7.

Освен Акция 7 само на 7 април ще се реализира акцията на Любен Костов – Само за фенове/ For Fans – ще се продават произведения на известни художници на цена от 50 лв.