Българското късометражно кино се намира в особена и специална фаза в момента. От една страна, броят на създаваните филми се увеличава с всяка измината година поради достъпността на медиите, на които се снима и на непрестанното развитие на технологиите. За съжаление, качеството на късите филми най-често е обратно пропорционално на количеството. В европейски, а и в световен мащаб лидерството в късометражния жанр се държи здраво от страни, достигнали своеобразен култов статут, като Румъния или Испания, например. Във вакуума, който съществува, между често недооценената сериозност на формата и технологичната достъпност на тези филми, анимацията е един от жанровете, в който българските автори се опитват да намерят своето място.
Въпреки всичко, самата селекция на късометражни анимациони филми не беше нито лесна, нито предсказуема. Непредсказуемостта на анимационното кино у нас ни накара да се отнеем към подбора на филми за настоящата колекция съвсем индивидуално, без оглед на стил, година на производство и конкретен автор или течение.
Колекцията е еклектична. Без претенции за изчерпателност, тя би могла да бъде заявка за добро и интересно българско анимационно кино с разнообразието от теми и сюжети, но също и със свежестта на штриха.

Козата (2009 ·  Реж. Анна Славкова) 3,50′

Герой (2002 · Реж. Веселин Къшев)  3,00′

Приказка за самотата (2006 · Реж. Кирил Иванов)  5,30′

Мотивация (2004 · Реж. Свилен Димитров)  3,50′

Пианистът (2005 · Реж Веселин Дочев)  4,00′

Плажът (2006 · Реж. Сибила Коритарева)  3,00′.

Прожекциите ще се състоят през целия месец май от 10:00 до 20:00, на всеки кръгъл час.