Първото по рода си изследване на специфичното арабско стихознание на български език е и една от малкото монографии по темата на Стария континент. Арабското стихознание на д-р Галина Евстатиева е преработен и редактиран вариант на дисертационен труд (Модифициране на класическия арабски стих в модерната поезия до 60-те години на 20 век), защитен от нея през 2002, като отделни текстове от настоящото изследване са публикувани през годините в специализирания сборник Арабистика и ислямознание.
Арабското стихознание е опит за едно по-цялостно представяне на традиционното стихознание на арабския свят с неговите нормативни композиционни форми и ритмическа организация, както и анализ на настъпили промени във формалната структура и метрическия канон при модерните поети. Арабските реалии в монографията са предадени диакритично. Изданието е насочено не само към тесни специалисти и студенти арабисти, а и към читатели, интересуващи се от литературознание, изкуствознание, история и теория на културата, както и към всички почитатели на арабското поетическо творчество. Издателството е Изток-Запад.