В продължение на 30 години двете преживяват заедно загуба, страдание, щастие и болести. Всички тези мисли и чувства запечатват в писма, които си разменят и които стават достъпни за публичното око в Дневник за едно приятелство. Читателят се запознава с Димитрова в различните периоди от живота ѝ и се привързва към лоялността ѝ към близките и чувствителността, с която приема всяка минута на земята. Среща се с финото ѝ чувство за хумор и нейната състрадателност, докато споделя за вълнуващите си срещи с хора като Атанас Далчев, акад. Петър Динеков, актрисата Лиляна Шопова, Елисавета Багряна и Дора Габе.
За Мария Антонова задачата да напише тази книга за момент ѝ се струва невъзможна заради тяхната близост. Тя споделя, че в моментите, когато е отгръщала своя Дневник, пред очите ѝ се заиграва и най-малкият детайл от срещите и разговорите ѝ с Блага Димитрова. Между редовете срещаме и лицето на писателката в снимки, които разгръщаме в книгата, достъпна в ozone.bg.