Идеята е под един покрив да се съберат всички разновидности на това изкуство с често практично предназначение – графичен дизайн и интерфейс, дизайн на продукти и средства на труда, жизнена среда и нейни елементи. Биеналето ще покаже най-новото в сферата и ще даде лъч зелена светлина на младите таланти, а за терен ще послужат четирите етажа на Шипка 6, вече наричани Център за съвременно изкуство. Освен пъстрото изложение ще има още конференции, лекции, уъркшопове и други съпътстващи събития. Съобщаваме за биеналето отсега, тъй като заинтересованите за участие трябва да кандидатстват в най-кратък срок – безплатните заявки се приемат най-късно до 25 юли в СБХ или на design-biennial.com. После думата ще вземе журито, което ще допусне до изложението само най-добрите проекти. Ако имате какво да покажете, няма за кога да се ослушвате.