Целта на събора е съхраняване на българските народни традиции и обичаи и популяризиране на природния феномен Богородична стъпка.

Вижте как да се запишете за участие на сайта на Община Стара Загора.