Това ще даде и старт и на Болницата за плюшени мечета, която Сдружение Самаряни и партьори организират вече пета поредна година. На събитието са поканени всички деца на възраст от 3 до 7 години и техните "заболели" плюшени играчки.

Под формата на игри и забавления децата разговарят за болестта и здравето на плюшените си играчки с "лекарите" (различни специалисти и студенти по медицина), получават съвети за хигиена и здравословен начин на живот. Това ще позволи да бъде намалена тревогата, свързана с посещение на лекари или болници и да допринесе за подобряването на детското здраве.