Под името Building Difference инициативата стартира през април с отворена дискусия, в която по темата Съвременни градски намеси се включват студенти, преподаватели от УАСГ, експерти с опит в градската среда и заинтересовани граждани. Повод за този разговор е жилищният комплекс Secret Gardens, който BLD строи на Галичица 33 в Лозенец и изглежда като изваден от бъдеще, в което много бихме искали да живеем. С качеството, тишината и зелените си вътрешни градини в близост до иначе претоварения център на града, сградата е като мираж, който обаче ще се материализира. Междувременно BLD поглеждат отвъд неговите огради и търсят начин да подобрят и средата в квартала.

Така в периода от май до юли социално-образователната им платформа Building Difference продължава с анализ на Лозенец и очертаване на проблемните зони от студентите от студио Прожектиране към УАСГ. Както казва неговият ръководител арх. Николай Давидков: "Целта на тази програма беше студентите да бъдат извадени от стерилната обстановка на академията, да бъдат близо до хората и оценките да не бъдат просто цифри, а реална обратна връзка от гражданите. Точно в тази си роля ние като архитекти трябва да се опитваме да бъдем медиатори между различни социални групи и мнения".

По време на неформална дискусия с местната общност през юли студентите представят идеите си за подобрение на средата на четири локации в квартала, от които са избрани две – междублокови пространства, заключени между улиците Якубица, Кричим и Персенк. Прототипите на градските мебели, които ще бъдат монтирани в тях, са готови в края на август, когато са изложени в УАСГ, за да могат да бъдат разгледани от всеки и да съберат още обратна връзка. През септември идва и най-важната крачка – новата мебелировка се настанява в градинките, създавайки нови споделени места за хората в квартала.

"Процесът по реализацията на инициатива като Building Difference е дълъг, несигурен и рискован, но също така, носи голямо удовлетворение, тъй като се отразява позитивно на много хора. От една страна са студентите, които имат нужда от реални практически казуси. От друга страна е местна общност, която има възможност да участва активно със свои идеи в облагородяването на средата в квартала и създаването на нови места за общо ползване. Ние като бизнес черпим вдъхновението си от този процес и се целим да правим града по-красив и функционален за всички", коментира за работата на младите архитекти изпълнителният директор на BLD Димитър Савов.