Книгата е сатира на времето преди и малко след падането на Берлинската стена, когато млад тарикат ни въвежда в свят на дребномафиотски и шпионски сюжети и забавен мачизъм.