Конкурсът е посветен на Годината на Слънчевата система 2011, 50 години от основаването на първата в България Народна астрономическа обсерватория и 50 години от полета на първия космонавт Юрий Гагарин

Регламент:

Жанров обхват: акварел, живопис, графика, апликация
Материали и техника: по избор
Формат на творбите: 35/50 см или не по-малки от 35/25 см (без паспарту).
Желателно е рисунките да бъдат предавани с паспарту с бял фон.
Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи: деца от предучилищна възраст и ученици 1-4 клас; ученици 5-7 клас. Всеки участник може да представи най-много две творби. Произведенията няма да се връщат. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация, написана на гърба върху етикет: име, презиме и фамилия; години; клас, училище; e-mail; телефон, GSM; трите имена и телефон на ръководителя, ако има такъв. Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат наградени най-добрите творби и ще бъде аранжирана изложба, съпътстваща тържественото отбелязване на 50-та годишнина на Обсерваторията през месец май 2011 г.
Наградният фонд е скромен, но за най-добрите творби са предвидени и материални награди.
Краен срок за получаване на рисунките: 20 април 2011 г.
За повече информация: тел.: 042/ 643 183, 042/ 258 198
e-mail: aogagarin@gmail.com
http://www.aogagarin.com
Адрес за изпращане на рисунките:
Народна астрономическа обсерватория и планетариум Юрий Гагарин
ул. Цар Иван Шишман 62
6 000 Стара Загора