Михаил Арнаудов (1878-1978) е родом от Русе. Той е един от най-известните фолклористи, етнографи, литературни историци и критици у нас. Редовен член на Българската академия на науките, на Украинската академия на науките и на литературната академия Петьофи, проф. Арнаудов е и доктор хонорис кауза на университетите в Хайделберг и в Мюнстер. Изданието Един творчески живот (с подзаглавие Михаил Арнаудов отблизо), дело на неговата снаха – Искра Арнаудова, описва живота и творчеството на литературния критик. Книгата съдържа автентичните изповеди на Арнаудов за неговата политическата дейност, за участието му в кабинета на Иван Багрянов като министър на просвещението (в периода 1 юни – 2 септември 1944), за мъчителните дни на очакване на т. нар. Народен съд, за годините, прекарани в затвора, за срещите му с някои видни политически личности от този период в българската история. В Един творчески живот има и неизлизали наяве до този момент материали, които допълнително обогатяват информацията за историческите процеси по това време, тъй като се спират не само върху важни факти от историята, но и върху определени личности от тази епоха.

Един творчески живот
отразява редица детайли за самия проф. Арнаудов, проследяващи хронологично живота му – неговата жизнена среда, бележитите творчески личности, с които той е бил свързан и които, подобно на него, са оставили трайни следи в родната културна история (проф. Иван Шишманов например). Освен това книгата излиза по повод тазгодишното национално честване на 135-годишнината от рождението на професора. В предговора авторката Арнаудова пише: „Разказът на професора обхваща не само събитията около 9 септември 1944, но и последвалия ги т. нар. Народен съд, за да се спре накрая в спомените си и на годините, преминали в тежки житейски несгоди за самия него, но преди всичко за любимите му съпруга и деца.“