Форум „Право на култура“ – практики за децентрализация на културата

На 24 и 25 ноември се отбиваме до Топлоцентрала за ФОРУМ „Право на култура“ – практики за децентрализация на културата. Съвместният проект на Фабрика за идеи и Резиденция Баба насочва вниманието към състоянието, стратегиите и начините на финансиране на достъпа и участието в култура в страната ни.

Според националното изследване на Фабрика за идеи в рамките на Лаборатория „Право на култура“, която е финансирана от Националния фонд Култура, почти 90% от българите не участват в никаква любителска форма на занимания с изкуства, а над 60% не са посетили театър, изложба, музей или дори концерт през изминалата 2022 г.

В рамките на форума са поканени институции, читалища, артисти, изследователи и практици, за да се започне разговор по темата и да се потърси възможностите за спешно преосмисляне на визията за функциите и ролята на културата в процесите извън големите градове. По време на форума разглеждаме и черпим опит от Швейцария, както и от свободната сцена в Берлин с идеята да се видят конкретни работещи механизми по отношения на културното съдържание и изява.

Програмата е разделена в два дни, като в първи ден фокусът е върху дискусионната и лекционна част, а на втория ден ни очакват няколко работилници.

Какво е нужно на организациите, читалищата и артистите, за да работят устойчиво, какви са проблемите и възможностите на независимата сцена в България са сред въпросите, чиито отговори търсим. Изложба, филмови прожекции и повече от 3 работилници също ни очакват.

Цялата програма откриваме тук.