Френски лицей „Виктор Юго“ с Ден на отворените врати за най-малките ученици

На 17 февруари се запътваме към Френския лицей „Виктор Юго“ по повод Деня на отворените врати, събитие – част от новата кампания за записване на нови ученици за предстоящата учебна година 2024/2025.

Денят е с начален час 10:00 и продължава до 13:00, като е насочен към всички деца от 2-годишна възраст и дава възможност на малчуганите и на техните родители да се запознаят с екипа. В рамките на тези няколко часа те могат разговарят с ръководството и да получат нужната информация за учебното заведение и особеностите на така нареченото Малко училище, обучаващо деца от 2- до 6-годишна възраст.

Разбира се, по време на деня класните стаи могат да бъдат посетени, а там всеки може да зададе своите въпроси директно на преподавателите в учебното заведение. Предвидено е и специално представяне на яслената група (Toute Petite Section)от 11:00, в която от следващата година се обучават деца от 2-годишна възраст.

Денят на отворените врати е толкова за децата, колкото и за родителите, затова по време на събитието те могат да се срещнат и с партньорите на училището и да научат повече за разликите между българската и френската образователна система, една от които е именно възможността за ранна учебна подготовка от едва 2-годишна възраст. Причината за това е вярването, че ранното записване в училището на детето дава по-солидна основа за успех във всеки следващ етап на обучение.

На този етап в Малкото училище (Ecole maternelle) на Френския лицей „Виктор Юго“ в столицата се обучават над 150 ученици. Те са разделени в 6 паралелки от Малка група (3 г.), Средна група (4 г.) и Голяма група (5 г.), като за обучението на децата отговарят висококвалифицирани професионалисти. След  като станат на 5, децата преминават в клас СР, съответстващ на първи клас в българската образователна система. Още тогава се въвежда обучение по английски език, а по-късно се включва възможността за учене на допълнителни езици като немски, испански или латински. След успешно положени изпити на финала на своето обучение учениците излизат с френска диплома за средно образование. За допълнителното развитие на учениците във Френския лицей спомага и богатият каталог от извънкласни дейности, които се разпростират във всевъзможни направления – артистични, спортни, образователни.

Френският лицей „Виктор Юго“ в София е част от Министерството на образованието на Франция и в него се преподава на френски език от Малкото училище до завършването на средно образование съгласно нормите на френската образователна система. То е единственото учебно заведение в България, което принадлежи към мрежата на Агенцията за френско образование в чужбина.

Припомняме, че Денят на отворените врати във Френския лицей „Виктор Юго“ е на 17 февруари от 10:00 до 13:00 и е насочен специално към най-малките ученици. Допълнителна информация за събитието и училището можем да открием тук.