Мишел Фуко (1926–1984) е сред най-важните мислители на нашето време. В настоящото издание са представени повечето от значимите кратки текстове, писани и изричани в продължение на двайсет години.

Мишел Фуко изследва неудобните области на западната цивилизация – лудостта, болестта, престъплението, сексуалността – за да покаже взаимодействието на структурите на знанието и стратегиите на властта в местата, където се прекрачват границите на социалното, моралното, въобразимото, за да улови условията за възникването и съществуването на практиките на модерната култура.

Интервютата хвърлят светлина върху своеобразния път на Фуко и разбирането му за ролята на "специфичния интелектуалец" в съвременното общество.
Чрез многообразието на темите се разкрива идеята за философията на Фуко: "Критическа работа на мисълта върху самата нея; опит, вместо да се узаконява вече известното, да се узнае как и докъде ще бъде възможно да мислим по друг начин."

Генеалогия на модерността е в книжарниците от издателство Изток-Запад.