Дойде времето Graphilla-активистите да излязат на светло, за да ни демонстрират какво могат. И тъй като нещата за казване и показване са множко, са отделили подобаващо време на събитията. В Graphilla Creative Week 2009 е включена изложба в сграда 10 на Бизнес парк София (от 6 до 20 март) – там ще видите 120 работи на най-изявените автори на сайта плюс съпътстваща мултимедийна презентация. От 6 до 8 март в същата сграда ще се проведе цяла програма лекции и дискусии. Сред лекторите срещаме имената на български и руски специалисти в областта на печатния дизайн, брандинга, фотографията и 3D графиката, а сред дискутираните теми ще са Управление на цвета за фотографи и илюстратори, Chance management – Брендинг по време на криза и V-Ray – да разбулим митовете. Ако ви звучи интересно, проверете пълната програма на graphilla.com/cw и се чувствайте поканени – достъпът до лекциите и изложбата е свободен.

Изложбата на Graphilla Creative Week е в сграда 10 на Бизнес парк София от 6 до 20 март