Откъс от книгата:

Фашизмът и науката
Писмо до синьор Роко , държавен министър, Рим
Драги ми господине,
Двама от най-значимите и уважавани мъже на науката в Италия се обърнаха към мен в своето затруднение и ме помолиха да ви пиша, с цел да предотвратите, ако е възможно, жестокото преследване, от което са заплашени хората на познанието в Италия.
Говоря за една клетва, в която се обещава вярност към фашистката система. Молбата ми е да посъветвате синьор Мусолини да спаси от това унижение цвета на италианския интелект. Колкото и да се различават нашите политически разбирания, знам, че сме на едно мнение по следния въпрос: и двамата виждаме в прогресивните постижения на европейския ум най-висше добро. Тези постижения се основават на свободата на мисълта и преподаването, на принципа, че стремежът към истината трябва да е на първо място пред всички останали желания. Именно тази основа позволи на нашата цивилизация да започне своя възход в Гърция и да отпразнува прераждането си по време на Ренесанса. Това върховно добро е било заплатено с кръвта на мъченици, на чисти и велики мъже, заради които Италия и до днес е обичана и уважавана.

Не бих искал да споря с вас какви ограничения на човешката свобода могат да бъдат оправдани в името на държавата. Но търсенето на научната истина, отдалечено от проблемите на ежедневието, би трябвало да бъде смятано за свещено от всяко правителство и е във възможно най-голям интерес на всички честните слуги на истината да бъдат оставени на мира.

Без съмнение е в интерес на италианската държава и в интерес на нейния престиж по света.

Надявам се, че моята молба няма да бъде посрещната с мълчание.

А. А.