Сред основните изисквания за направление Проекти и събития в Капана е проектите да се случват на територията на Капана, да допринасят за инициативата Капана – Квартал на творческите индустрии и да подпомагат целите и задачите на Европейска столица на културата 2019. Ще се приемат предложения за: изложби, инсталации, дигитални продукти, форуми и конференции, пърформанс, танц, театър, музика, кино и др.

Целта на дългосрочния проект Капана – квартал на творческите индустрии е трансформирането на квартала и неговото развитие чрез култура и изкуство. Проектът е част от артистичната програма на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстъра Градски мечти за дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префукнционализирането им за целите на културата.

Пълния списък с документи и информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на страницата на Пловдив 2019.